DETAILED NOTES ON เกจวัดแรงดันลม

Detailed Notes on เกจวัดแรงดันลม

Detailed Notes on เกจวัดแรงดันลม

Blog Article

เปลี่ยนสถานะเพื่อสั่งซื้อ/ขอราคา การชำระเงิน

บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า

บอร์เกจ ถูกผลิตมาหลายแบบ หลายรุ่น มีระบบการทำงานทั้งแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ

· ใช้สำหรับการวัดระยะห่างของลูกสูบและกระบอกสูบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์

บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า

เครื่องตรวจสอบทิศทางการหมุนของมอเตอร์ / มิเตอร์วัดความเร็วรอบ

เกจวัดความดันแบบมีเครื่องหมายความปลอดภัย

อ่านค่าได้บนหน้าปัดไดอัลเกจ สเกล เพรสเชอร์เกจ หรือบนจอแสดงผลดิจิตอลที่เชื่อมต่อกับด้ามจับว่า บวก/ลบ จากค่าที่ตั้งไว้เท่าใด

· ส่วนหน้าสัมผัส ของไหล ทำความสะอาด ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ ล้างไขมัน

เป็นอุปกรณ์แปลงที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานกลของมอเตอร์เป็นพลังงานไฮดรอลิก

ไมโครมิเตอร์วัดใน หรือคาลิเปอร์วัดใน

เกจวัดแรงดันที่ใช้ดี ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร?

ใช้สำหรับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมนั้นต้องใช้ความละเอียดในการวัด และตรวจสอบชิ้นงาน diaphragm seal เพื่อให้ได้ค่าที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ความกว้าง ยาว สูง เกจวัดแรงดัน เท่านั้น แต่ยังมีความหนา ลึก และความกว้างภายในรูอีกด้วย

Report this page